Words Are Stones

Напоследък непрекъснатото нарастване на интернет като средство за комуникация, заедно с анонимността, която предоставя, позволи разпространението на дейности, основаващи се на омраза в киберпространството, като тормоз и изрази на омраза, които за момента се намират извън традиционните методи за прилагане на закона и съдебно преследване. Поради това е необходимо и други кибер субекти, като например отделни потребители или някои доставчици на интернет, да се борят срещу този вид престъпление, което е основна цел на нашия проект.    >>Научете повече>>

Младежка Кампания

„Видеоклипове, снимки, интервюта, графични романи … Реализирани от младите хора за техните връстнициилюстриращи въздействието върху жертвите на речта на омразата в интернет, за да се насърчат хората да кажат „Не“

Партньори

План за разпространение

План за включване на различните дейности за всяка целева група

Материали за обучение

Ръководство за възпроизвеждане на курса на обучение

Материали за разпространение

Всички материали, от които се нуждаете, за да разпространите проекта

Младежка медийна кампания

Всички материали, от които се нуждаете, за да действате като активист

wordsarestones - tablet-1