Popis projektu

Neustálý nárůst v používání internetu jako prostředku komunikace, spolu s anonymitou, kterou poskytuje, v poslední době umožnil v kyberspostoru šíření aktivit založených na nenávisti. Jde o harašení a vyjádření nenávisti, která jsou nyní mimo oblast metod vynucování práva a trestního stíhání. Proto je zapotřebí, aby subjekty působící v kyberprostoru, jako jsou jednotlivý uživatelé nebo webový poskytovatelé, bojovali proti tomuto druhu útoku, a to je to, o co usiluje náš projekt.

 

Webové stránky a fóra jsou někdy moderované, a tam kde jsou moderátoři, mají právě oni odpovědnost za správné fungování a adekvátní dodržování pravidel každé webové stránky a fóra. Existují stránky, sociální sítě a fóra mající vlastní týmy, které posuzují a vyhodnocují zprávy o „hate speech“. Jedním z mnoha problémů ve stíhání online projevů „hate speech“ je, že její skuteční autoři mohou být zřídkakdy voláni k odpovědnosti, protože identita uživatelů na webových stránkách, blozích a fórech se těžko dohledává a určuje.

 

Na základě debaty EU a v souladu se závěry Výroční konference o lidských právech z roku 2015 (Annual Colloquium on Fundamental Rights of 2015) je zapotřebí otevřít dialog na úrovni EU a IT společností, profesionálů a aktérů na poli těchto sektorů o tom, jak se postavit k problému „hate speech“ efektivněji. Kritickou důležitost v tomto případě má vývoj protiargumentací a péče o gramotnost v oblasti médií, jakožto prostředek, který přispívá k otevřené a tolerantní společnosti.

 

WORDS ARE STONES (v překladu „slova jsou kameny“) chce zesílit stíhání případů online „hate speech“ a spolupracovat s IT společnostmi a médii, aby bojovala s očividně ilegální „hate speech“ a propagovala protiargumentaci vyzařující z občanské společnosti následujícími způsoby:

  • Organizování aktivit, které umožní podporovat občanskou společnost ve vývoji online protiargumentace. Organizování aktivit, které umožní podporovat mediální gramotnost skrze školení a šíření údajů a vnímavosti médií, tak aby propagovaly různorodost a toleranci.
  • Obecným cílem projektu je bojovat proti rasizmu a diskriminaci v jejich online formě vyjádření jako „hate speech“ tím, že mladé stratégy/manažery sociálních médií, blogery, online aktivisty, youtubery…a mladé lidi obecně vybaví kompetencemi nutnými k rozpoznání těchto porušování lidských práv a jednání proti nim.

Ústřední idea pro filosofii tohoto projektu je, že online prostor je veřejný prostor – lidská práva se zde uplatňují stejně tak jako ve zbytku společnosti. Tento cíl, prozatím se bude projekt implementovat v Itálii, Bulharsku, Řecku, Rumunsku, Španělsku, Maďarsku, České republice, Litvě, bude mít vliv na země, které zažívají tuto situaci s „hate speech“ z první ruky, kvůli složení obyvatel a kde se politický přístup a jednání směrem k (online) „hate speech“ různí. Takže, dosažení tohoto cíle přispěje k vytvoření EU sítě, která se bude starat o mezinárodní spolupráci v této oblasti a bude propagovat neustálou výměnu těch nejlepších zkušenosti z praxe.

 

Konkrétně, aktivity projektu budou:

  • Organizace školícího kurzu v Itálii pro mladé stratégy/manažery sociálních médií, blogery, online aktivisty, youtubery a jejich replikace do každé ze zúčastněných zemí.
  • Organizace „Mediální kampaně pro mládež“ s on/off line místními aktivitami. Vytvořené materiály budou sloužit jako základ pro cenu “WORDS ARE STONES hate speech award”, evropský oslavný moment, skrz který bude možné nahlásit a volit nejlepší případy „hate speech“ managementu a to nejlepší počínání si internetových uživatelů pro otevřenější internet.

Přímé cílové skupiny projektu budou:

  • Mladí blogeři, aktivisti v sociálních médiích, manažeři komunit, moderátoři, věkově 18-30 let, s prokázanou schopností mobilizovat mladé lidi online. Identifikovali jsme tuto cílovou skupinu, protože, vzhledem k aktuální situaci, jediný možný a formující se výsledek je vytvoření bludného kruhu, ve kterém se publikum svolá kolem nenávistného obsahu, konverzuje v samo-vybrané skupině, a formuje nové myšlenky nebo podporuje jejich původní zaujatost podpořené nenávistnou vírou ostatních. Nicméně, bludný kruh je také možnost. Prostory nových médií mohou jednat jako neutralizátoři negativních dopadů „hate speech“ a my jim k tomu chceme dát nástroj.
  • Mladí lidé ve věku 14-25 let. Identifikovali jsme je jako cílovou skupinu, protože mladí lidé jsou nyní generace ‘Web 2.0’: ti, kteří používají internet, mají většinou dobré povědomí o jeho odlišných aspektech a jsou schopni jich plně využít. Je pravděpodobnější, že oni rozpoznají typ stránky, která bude pro jejich vrstevníky atraktivní, druh problémů, které zajímají jejich vrstevníky, a mohou být schopni mluvit na základě zkušeností z první ruky o typu „hate speech“ nebo nenávistných stránkách, se kterými se běžně setkávají lidé jejich generace. Mladí lidé jsou experty na mladé lidi. V tomto ohledu mají výhodu oproti „profesionálním“ pedagogům nebo expertům na nenávistné projevy v kyberprostoru. Ale navzdory obeznámenosti s používáním internetu, velmi malá skupina mladých lidí – a celkově populace – si je plně vědoma technologií, které stojí za technikami, které denně používají.

 

Mladí blogeři, aktivisti v sociálních mediích, manažeři komunit a moderátoři z celého světa mohou mít prospěch ze školení, které chce náš projekt organizovat a mladí lidé mohou také mít prospěch z vědomostí, které budou online a offline aktivity kampaně vytvářet, ale chceme začít s představiteli zemí, které přímo trpí problémy (online) „hate speech“ kvůli své aktuální politické situaci a populaci.