Projekto aprašymas

Pastaruoju metu nepaliaujamas interneto, kaip komunikacijos priemonės, naudojimo augimas kartu su anonimiškumu, kurį jis suteikia kibernetinėje erdvėje, išplėtojo tokias veiklas, kaip priekabiavimas ir neapykanta, esančias už tradicinės teisėsaugos ir baudžiamojo persekiojimo formų. Todėl kovoti prieš tokio pobūdžio nusikaltimus tapo ypač svarbu dėl įvairių kibernetinių subjektų, tokių kaip individualūs vartotojai ar kai kurių interneto paslaugų teikėjai, į tai ir yra orientuotas šitas projektas.

 

Kai kurie tinklalapiai ir forumai yra moderuojami, todėl esant moderatoriams, pastarieji yra atsakingi už kiekvieno tinklalapio ir forumo tinkamą funkcionavimą ir taisyklių laikymąsi. Taip pat kai kuriose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir forumuose yra komandos, peržiūrinčios ir vertinančios neapykantos kalbos pasireiškimą. Viena iš daugelio praktinių problemų, kylančių dėl neapykantos kalbos internete yra ta, kad autoriai retai gali būti patraukti atsakomybėn, nes interneto vartotojų, interneto dienoraščių ir forumų vartotojų tapatybę yra sunku ištirti ir nustatyti.

 

Po ES diskusijų ir atsižvelgiant į 2015 m. „Metinio pagrindinių teisių koliokviumo“ išvadas, visa ko reikia, tai plėtoti dialogą ES lygmeniu su IT kompanijomis ir profesionalais bei sektorių vadovais, kaip efektyviau spręsti problemas, susijusias su neapykantos kalba internete. Priešpastatančių pasakojimų kūrimas ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo didinimas yra ypač svarbios priemonės, siekiant prisidėti prie visa apimančios ir tolerantiškos visuomenės.

 

ŽODŽIAI KAIP AKMENYS nori paspartinti baudžiamąjį persekiojimą už neapykantos kalbą internete ir, bendradarbiaujant su IT įmonėmis ir žiniasklaida, kovoti su akivaizdžiai neteisėta neapykantą kurstančia kalba bei skatinti pilietinės visuomenės patirtis:

  • Organizuojant veiklas, padedančias pilietinei visuomenei kurti priešpastatančias istorijas internete.
  • Organizuojant veiklas, stiprinančias raštingumą apie žiniasklaidos priemonių naudojimą, apmokant ir skleidžiant informaciją bei skatinant žiniasklaidą reklamuoti įvairovę ir toleranciją.

Pagrindinis projekto tikslas – kovoti su rasizmu ir diskriminacija persunkta kalba internete, siekiant jauniems socialinės žiniasklaidos vadovams, interneto dienoraščių kūrėjams, tinklaraštininkams bei interneto vartotojams, suteikti kompetencijų, reikalingų atpažinti ir imtis veiksmų prieš žmogaus teisių pažeidimus.

 

Projekto filosofijos pagrindinė idėja yra ta, kad internetinė erdvė yra vieša, o žmogaus teisės joje veikia taip, kaip ir visuomenėje. Šis tikslas, atsižvelgiant, kad projektas įgyvendinamas Italijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Čekijos Respublikoje ir Lietuvoje, turės poveikį šalyse, kuriose vyrauja neapykantos kalba dėl populiacijos sudėties, ir, kuriose politiniai sprendimai dėl neapykantos kalbos yra skirtingi. Taigi šio tikslo įgyvendinimas prisidės prie ES tinklo sukūrimo, siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje ir nuolat keistis gerąja praktika.

 

Visų pirma, projekto veiklos yra:

  • Organizuoti Italijoje kursus (train the trainers), skirtus socialinės žiniasklaidos vadovams, interneto dienoraščių kūrėjams, tinklaraštininkams bei interneto vartotojams, ir juos pakartoti kiekvienoje šalyje
  • Organizuoti šalyje „Jaunimo žiniasklaidos kampaniją“ su internetinėmis ir neinternetinėmis veiklomis. Parengta medžiaga bus panaudota „ŽODŽIAI KAIP AKMENYS neapykantos kalbos apvanojimuose“, per tarptautinę tolerancijos dieną, kai bus balsuojama dėl geriausio neapykantos kalbos valdymo atvejo ir geriausio interneto vartotojų elgesio dėl visaapimančio interneto.

 

Projekto tiesioginės tikslinės grupės:

  • Jauni – 18-30 metų – tinklaraštininkai, socialinės žiniasklaidos aktyvistai, bendruomenės vadovai, moderatoriai, galintys internete mobilizuoti jaunimą. Tokia tikslinė grupė pasirinkta todėl, kad, atsižvelgiant į realią padėtį, vienu galimų rezultatų yra užburto rato sukūrimas, kai auditorijos buriasi apie neapykantos turinį, bendrauja savarankiškai pasirinktoje grupėje ir formuoja naujas idėjas arba palaiko kitų autentiškus neapykantos įsitikinimus. Tačiau teisingas ciklas taip pat įmanomas. Naujos žiniasklaidos erdvės gali neutralizuoti neigiamą neapykantos žodžio poveikį, todėl norime suteikti joms tinkamas priemones.
  • 14-25 metų amžiaus jaunuoliai. Mes pasirinkome juos tiksline grupe, nes šiuolaikinis jaunimas yra „internetinė 2.0“ karta: tie, kurie naudojasi internetu, dažniausiai yra susipažinę su įvairiais jo aspektais ir gali juos visiškai panaudoti. Jie labiau atpažįsta svetaines, kurios pritraukia bendraamžius, žino problemas, susijusias su bendraamžiais ir turi patirties apie neapykantos kalbą ar neapykantos svetaines, su kuriomis paprastai susiduria jų karta. Jaunimas yra ekspertai apie jaunus žmones. Šiuo atžvilgiu, jie turi pranašumą prieš „profesionalius“ pedagogus ar interneto ekspertus. Nepaisant to, tai, kad susipažinę su naudojimusi internetu, labai maža jaunų žmonių dalis, o ir visa populiacija, supranta apie technologijas ir technikas, kuriomis naudojasi kasdien.

Jauni tinklaraštininkai, socialinės žiniasklaidos aktyvistai, bendruomenės vadovai ir moderatoriai iš viso pasaulio gali pasinaudoti tokiais mokymais, kokius nori organizuoti mūsų projektas, o jauni žmonės gali gauti naudos iš informacijos, kurią sugeneruos internetinės ir neinternetinės kampanijos veiklos, bet mes norime pradėti nuo atstovų tų šalių, kurios kenčia nuo tiesioginės (internetinės) neapykantos kalbos problemų dėl jų politinės padėties ir gyventojų.