Descrierea proiectului

În ultimii anii, dezvoltarea continuă a Internetului ca mijloc de comunicare, alături de caracterul anonim asigurat de acesta, a permis proliferarea activităților bazate pe ură în cyberspace, cum ar fi hărțuirea și exprimarea urii, acestea fiind situate, în prezent, dincolo de granițele metodelor clasice de Aplicarea Legii și de anchetare. Astfel, sunt necesare alte entități din cyberspace, cum ar fi utilizatorii individuali sau anumiți furnizori web, care să lupte împotriva acestui tip de infracțiune și acesta este obiectivul proiectului nostru.

 

Paginile web și forumurile sunt uneori moderate, iar acolo unde există moderatori, aceștia sunt responsabili pentru confirmarea funcționării adecvate și a conformării corespunzătoare la regulile fiecărei pagini web și ale fiecărui forum. Există website-uri, rețele de socializare și forumuri care își au propriile echipe ce analizează și evaluează rapoartele privitoare la discursul care incită la ură. Una dintre numeroasele probleme practice referitoare la investigarea incidentelor de ură online este că autorii reali pot fi trași la răspundere rar deoarece identitatea utilizatorii paginilor web, blog-urilor și forumurilor este dificil de investigat și determinat.

 

Pe baza dezbaterii din cadrul UE și prin respectarea concluziilor Colocviului Anual privind Drepturiler Fundamentale din 2015, este nevoie să se dezvolte un dialog la nivelul UE, cu companiile și profesioniștii IT și actorii din sectoarele conexe referitor la modul de gestionare a discursului online care incită la ură, într-un mod mai eficient. Dezvoltarea contra-narativelor și sprijinirea alfabetizării media sunt extrem de importante ca mijloace de contribuire la dezvoltarea societăților incluzive și tolerante.

 

Proiectul WORDS ARE STONES dorește să ancheteze cazuri de discurs online care incită la ură și să coopereze cu companiile IT și mass media pentru combaterea discursului care incită la ură, în mod clar ilegal, și pentru promovarea contra-narativelor care emană de la societatea civilă, prin:

  • Organizarea activităților capabile să sprijine societatea civilă pentru dezvoltarea contra-narativelor online.
  • Organizarea activităților pentru sprijinirea alfabetizării media prin instruirea și diseminarea datelor și sensibilizarea mass mediei pentru promovarea diversității și toleranței.

Obiectivul general al proiectului este de a combate rasismul și discriminarea exprimate online, prin discursul care incită la ură, utilizând dotarea strategilor/managerilor tineri de social media, blogger-ilor, activiștilor online, youtuber-ilor și a tinerilor, în general, cu competențele necesare pentru recunoașterea și acționarea împotriva respectivelor încălcări ale drepturilor omului.

 

Centrală pentru filozofia proiectului este ideea că spațiul online este spațiu public. Deci, drepturile omului se aplică aici la fel ca în restul societății. Acest obiectiv, dat fiind proiectul implementat în Italia, Bulgaria, Grecia, România, Spania, Ungaria, Republica Cehă și Lituania, își va produce efectele asupra țărilor care experimentează situații evidente de discurs care incită la ură, determinat de alcătuirea populației lor și acolo unde abordarea politică și acțiunile referitoare la discursul (online) care incită la ură sunt diferite. Astfel, îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la crearea unei rețele UE în vederea sprijinirii cooperării internaționale în domeniu și promovării unui schimb continuu de cele mai bune practici.

 

În special, activitățile proiectului vor fi:
Organizarea unui curs de instruire în Italia pentru tinerii strategi/manageri din social media, blogger-i, activiști online, youtuber-i și replicarea sa în fiecare țară participantă
Organizarea unei “Campanii referitoare la media pentru tineri” cu activiștii locali on/off line. Materialele realizate vor servi ca bază pentru “Premiul Proiectului referitor la discursul care incită la ură WORDS ARE STONES”, un moment de celebrare europeană prin care este posibilă raportarea și votarea celor mai bune cazuri de gestionare a discursului care incită la ură și a utilizatorilor cu cel mai bun comportament pe Internet, pentru obținerea unui Internet mai incluziv.

Grupurile țintă directe ale grupurilor vor fi:

  • Tineri blogger-i, activiști de social media, manageri ai comunității, moderatori, cu vârste între 18 și 30 de ani și având capacități dovedite de mobilizare a tinerilor online. Am identificat acest grup țintă deoarece, având în vedere situația actuală, un rezultat posibil și emergent este crearea unui cerc vicios în care publicul se coagulează în jurul conținutului ce incită la ură, conversează în cadrul unui grup auto-selectat și formează noi idei sau își sprijină prejudecățile inițiale, ajutați de convingerile caracterizate de ură ale celorlalți. Totuși, este posibilă și obținerea unui cerc virtuos. Noile spații de media pot acționa pentru neutralizarea impacturilor negative ale discursului care incită la ură și dorim să le asigurăm instrumentele pentru a face aceasta.
  • Tineri cu vârste între 14 și 25 de ani. I-am identificat ca fiind grup țintă deoarece tinerii reprezintă acum generația ‘Web 2.0’: cei care utilizează Internetul sunt cei mai familiarizați cu diferitele sale aspecte și complet capabili să le utilizeze. Este cel mai probabil ca aceștia să recunoască tipul de website care le va atrage colegii, tipul de probleme care le interesează egalii și pot fi capabili să vorbească prin prisma experienței directe referitoare la tipul de discurs care incită la ură sau website-urile care incită la ură întâlnite în mod obișnuit de persoanele din generația lor. Tinerii sunt experți când vine vorba de problemele tinerilor. Cu privire la aceasta, ei au un avantaj care le lipsește educatorilor sau experților profesioniști în domeniul urii manifestate în cyberspace. Dar, în ciuda familiarizării lor cu utilizarea Internetului, o proporție foarte mică de tineri, și din populație per total, sunt conștienți complet de tehnologiile din spatele tehnicilor pe care le utilizează zilnic.

 

Tinerii blogger-i, activiști de social media, manageri ai comunității și moderatori din întreaga lume ar putea extrage avantaje dintr-un curs de instruire ca cel pe care proiectul nostru dorește să-l organizeze, iar tinerii pot beneficia, de asemenea, de cunoștințele pe care activitățile online și off line ale campaniei le vor genera, dar dorim să începem cu reprezentanții țărilor care se confruntă cu probleme clare de discurs (online) care incită la ură din cauza situației lor politice actuale și populației lor.